Nabízíme komplexní sluby v st?íhání a úprav? srsti. V dob? st?íhání vašeho milá?ka m?ete být neustále s ním a p?esv?d?it se o kvalit? našich slueb, pokud vaše p?ítomnost pejska "neruší". Nemáme pevn? stanovenou pracovní dobu a vašeho pejska m?eme ost?íhat po dohod? v stanovený termín. St?iháme i  o víkendech

Doporučujeme


St?ihání a úprava srsti ps? P?íbram

Salon pro psy  Beata .

 

Poskytujeme  sluby pro pejsky všech velikostí v p?íjemném
a profesionálním prost?edí.

 

Pro objednání volejte

na telefon:

 

608 902 299

 

 

St?ihn ps? P?bram, salon Beata